به وبسایت آموزشی گیم گاید خوش آمدید.
اولین مرکز آموزش تصویری بازی های کامپیوتری در ایران